Твоят час

На 26.09.2018г. от 18:00ч. ще се проведат родителски срещи за учениците от първи клас, прогимназиален етап и гимназиален етап.