Твоят час

Родителска среща за подготвителните групи ще се проведе на 11.09.2018г. от 18:00 часа в стая 107.