Твоят час

Утвърждавам:/п/

Румяна Парцова

Директор на 68.СУ „Акад.Никола Обрешков”

 

СПИСЪК

на избраните учебници/учебни комплекти

за начален етап

2018/2019 учебна година

Учебен предмет

1.клас

2.клас

3.клас

4.клас

Български език и литература

-Учебен комплект по български език на издателство „Булвест 2000”, автор: Мария Герджикова и колектив

-Учебен комплект по четене на издателство „Булвест 2000”,автор:Мария Герджикова и колектив

-Учебен комплект по български език на издателство „Даниела Убенова”,автор: Наталия Огнянова и колектив

-Учебен комплект по четене  издателство „Даниела Убенова”, автор: Наталия Огнянова и колектив

-Учебен комплект по български език на издателство „Просвета”, автор: Румяна Танкова и колектив

-Учебен комплект по четене издателство „Просвета”, 

автор: Румяна Танкова и колектив

-Учебен комплект по български език на издателство „Просвета”,

автор: Румяна Танкова и колектив

-Учебен комплект по четене на издателство „Просвета”,

автор:Румяна Танкова и колектив

Английски език

 

-Учебен комплект „Super Minds” на издателство Клет, автор: Х.Пухта и колектив

-Учебен комплект „Super Minds” на издателство Клет, автор: Х.Пухта и колектив

-Учебен комплект на издателство „Longman”, автор: Р.Холт

Математика

-Учебен комплект на издателство „Просвета”, автор:Юлияна Гарчева и колектив

-Учебен комплект на издателство „Просвета”, автор: Юлияна Гарчева и колектив

-Учебен комплект на издателство „Архимед”,автор: Пламен Паскалев и колектив

-Учебен комплект на издателство „Просвета”,автор: Здравка Новакова и колектив

Компютърно моделиране

 

 

-Учебник на издателство „Булвест 2000”,автор: Ангел Ангелов-Ачо и колектив

 

 

 

 

 

Околен свят

-Учебен комплект на издателство „Просвета”,автор: Лиляна Найденова и колектив

-Учебен комплект на издателство „Просвета”, автор: Людмила Зафирова и колектив

 

 

Човекът и обществото

 

 

-Учебен комплект на издателство „Булвест 2000”,

автор: Румен Пенин и колектив

-Учебен комплект на издателство „Булвест 2000”,

автор:Румен Пенин и колектив

Човекът и природата

 

 

-Учебен комплект на издателство „Булвест 2000”,автор: Максим Максимов и колектив

-Учебен комплект на издателство „Булвест 2000”,автор: Максим Максимов и колектив

Музика

-Учебник на издателство „Просвета-плюс”, автор:Галунка Калоферова и колектив

-Учебник на издателство „Просвета-плюс” ,автор: Галунка Калоферова и колектив

-Учебен комплект на издателство „Просвета-плюс”,автор:Галунка Калоферова и колектив

-Учебник на издателство „Просвета”,

автор :Галунка Калоферова и колектив

Изобразително изкуство

-Учебник на издателство „Просвета”,автор: Лучия Ангелова и колектив

-Учебник на издателство „Просвета”, автор: Лучия Ангелова и колектив

-Учебник на издателство „Просвета”,автор: Лучия Ангелова и колектив

-Учебник на издателство „Просвета”,автор: Лучия Ангелова и колектив

Технологии и предприемачество

-Учебен комплект на издателство „Бит и техника”, автор: Тодорка Николова и колектив

-Учебен комплект на издателство „Бит и техника”, автор: Тодорка Николова и колектив

-Учебен комплект на издателство „Бит и техника”, автор: Тодорка Николова и колектив

-Учебен комплект на издателство „Бит и техника”,автор:Тодорка Николова и колектив

*Забележка: Учебниците и учебните комплекти се предоставят от училището.

**Забележка:Допълнителните учебни помагала по предметите,както и тези за часовете по ИУЧ/ЗИП и ФУЧ/СИП ще се закупуват допълнително след избор на класните ръководители.

СПИСЪК

на избраните учебници/учебни комплекти

за прогимназиален етап

2018/2019 учебна година

 

Учебен предмет

5. клас

6.клас

7.клас

Български език

Издателство „Просвета,основано 1945”, автор: Весела Михайлова и колектив

Издателство „Булвест 2000” , автор:

Издателство „БГ УЧЕБНИК”, автор:Иван Инев и колектив

Литература

Издателство „Просвета,основано 1945”, автор:Албена Хранова и колектив

ИК „Анубис”, автор: Протохристова и колектив

Издателство „БГ УЧЕБНИК”, автор:Иван Инев и колектив

Английски език

Издателство „Klett”, автор: Herbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter OLewis-Jones

Издателство „Klett”, автор: Herbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter OLewis-Jones

Издателство „Klett”, автор: Herbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter OLewis-Jones

Математика

Издателство „Просвета-София”, автор:Пенка Нинкова и колектив

Издателство „Просвета-София”, автор:Пенка Нинкова и колектив

Издателство „Архимед”, автор:Здравка Паскалева и колектив

Информационни технологии

Издателство „Просвета-плюс”, автор:А.Ангелов и колектив

Издателство „Домино”, автор: Иван Първанов и колектив

Издателство „Просвета-плюс”, автор:А.Ангелов и колектив

История и цивилизации

Издателство „Просвета-плюс”, автор:Екатерина Михайлова и колектив

Издателство „Просвета-плюс”, автор:Екатерина Михайлова и колектив

Издателство”Просвета-София”, автор:Райна Гаврилова и колектив

География и икономика

Издателство”Просвета-София”, автор: Стела Дерменджиева и колектив

Издателство”Просвета-София”, автор: Стела Дерменджиева и колектив

Издателство”Просвета-София”, автор: Стела Дерменджиева и колектив

Човекът и природата

ИК „Анубис”,  автор: М.Шишиньова и колектив

 

ИК „Анубис”,  автор: М.Шишиньова и колектив

 

 

Биология и здравно образование

 

 

ИК „Анубис”,  автор: М.Шишиньова и колектив

 

Физика и астрономия

 

 

Издателство „Булвест 2000”, автор: М.Максимов и колектив

 

Химия и опазване на околната среда

 

 

 

 

СД”Педагог 6”, автор:М.Павлова и колектив

Музика

Издателство”Просвета-София”,автор:Галунка Калоферова и колектив

Издателство”Просвета-София”,автор:Галунка Калоферова и колектив

Издателство”Просвета-София”,автор:Галунка Калоферова и колектив

Изобразително изкуство

ИК „Анубис”,автор: О.Занков и колектив

ИК „Анубис”,автор: О.Занков и колектив

ИК „Анубис”,автор: О.Занков и колектив

Технологии и предприемачество

Издателство „Бит и технологии”, автор: Т.Николова и колектив

Издателство „Бит и технологии”, автор: Т.Николова и колектив

Издателство „Бит и технологии”, автор: Т.Николова и колектив

*Забележка: Учебниците се предоставят от училището.

**Забележка:Учебните тетрадки и допълнителните помагала за часовете по ИУЧ/ФУЧ ще се закупуват допълнително.

СПИСЪК

на избраните учебници/учебни комплекти

за гимназиален етап

2018/2019 учебна година

 

Учебен предмет

8.клас

9.клас

10.клас

11.клас

12.клас

Български език

Издателство „Булвест 2000”, автор:Ангел Петров и колектив

Издателство „Булвест 2000” , автор:Бойко Пенчев и колектив

Издателство „Булвест 2000”, автор: К.Димчев и колектив

Издателство „Булвест 2000”, автор: К.Димчев и колектив

Издателство „Булвест 2000”, автор: К.Димчев и колектив

Литература

Издателство „Булвест 2000” , автор:Илияна Кръстева и колектив

Издателство „Булвест 2000” , автор:Бойко Пенчев и колектив

Издателство „Просвета”, автор: Ал. Шурбанов и колектив

Издателство „Просвета”, автор: Владимир Атанасов и колектив

Издателство „Просвета”, автор: Владимир Атанасов и колектив

Английски език

Издателство „Клет”, „Flash of English for Bulgaria”

Express Publishing , Upstream /Upper Intermediate B1/

Express Publishing , Upstream /Upper Intermediate B2/

Express Publishing , Upstream /Upper Intermediate B2+/

Express Publishing ,

MENAGMENT

Немски език

 

Издателство”Klett”,

Автор: Georgio Motta, Beata Cwikowska

Lettera , Deutsch ist In

 

 

Математика

Издателство „Архимед”, автор: Здравка Паскалева и колектив

Издателство „Архимед”, автор: Георги Паскалев и колектив

ИК ”Анубис”, автор: Ч.Лозанов и колектив

ИК ”Анубис”, автор: Ч.Лозанов и колектив

ИК ”Анубис”, автор: Ч.Лозанов и колектив

Информационни технологии

Издателство „Домино”, автор:Първанов и колектив

Издателство „Просвета-плюс”, автор:А.Ангелов и колектив

 

 

 

 

 

 

 

История и цивилизация

Издателство „Булвест 2000”, автор: А. Пантев и колектив

 

ИК „Анубис”, автор: Х. Матанов и колектив

Издателство „Просвета”, автор: Г.Марков и колектив

Издателство „Просвета”, автор: В. Гюзелев и колектив

 

География и икономика

Издателство „Просвета”, автор:Стела Дерменджиева и колектив

Издателство „Булвест 2000”, автор:Румен Пенин и колектив

Издателство „Булвест 2000”, автор:Румен Пенин и колектив

Издателство „Булвест 2000”, автор:Румен Пенин и колектив

 

Философия

ИК”Анубис”, автор: И.Колев и колектив

Издателство „Педагог-6”,автор: Галя Герчева-Несторова и колектив

 

ИК”Анубис”, автор: И.Колев и колектив

 

Етика и право

 

 

ИК”Анубис”, автор: И.Колев и колектив

 

 

Свят и личност

 

 

 

 

Издателство „Просвета”, автор:Мая Грекова и колектив

Биология и здравно образование

ИК „Анубис”, 

автор: М.Шишиньова и колектив

ИК „Анубис”, 

автор: М.Шишиньова и колектив

ИК „Анубис”, 

автор: М.Шишиньова и колектив

 

 

Физика и астрономия

Издателство „Булвест 2000”, автор: Максим Максимов и колектив

Издателство „Булвест 2000”, автор: Максим Максимов и колектив

Издателство „Булвест 2000”, автор: Максим Максимов и колектив

Издателство „Булвест 2000”, автор: Максим Максимов и колектив                   ( учебникът от 10.клас)

 

 

Химия и опазване на околната среда

СД”Педагог-6”, автор: Митка Павлова и колектив

СД”Педагог-6”, автор: Митка Павлова и колектив

 

 

 

Музика

Издателство „Просвета”, автор: Л.Пейчева и колектив

Издателство „Просвета”, автор: Г.Калоферова  и колектив

 

 

 

Изобразително изкуство

ИК „Анубис”,автор: О.Занков и колектив

ИК „Анубис” , автор: Бисер Дамянов и колектив