Твоят час

Уважаеми родители,

бих искала да Ви поканя на срещата на училищното настоятелство, която ще се проведе на 05.11.2015 от 18.30 ч. в 68-СОУ.

Училищното настоятелство е добра възможност за всеки родител да се включи пълноценно в живота на училището, където нашите деца прекарват голяма част от своето време.  Активното участие на родителите си поставя две основни задачи:

1. Родителите да бъдат част от намирането на по-добри решения както за благоустрояването на училищната сграда, така и за подобряване на качеството на обучението и на училищната среда чрез инициирането на нови проекти, съорганизация на празнични мероприятия, извънкласни дейности и др.

2. Изграждане на добър контакт и същевременно упражняване на родителски контрол върху училищното ръководство и учителския колектив.

На събранията винаги присъства директорът на училището и се обсъждат въпроси, засягащи материалната база или училищното ежедневие, като досега поставените проблеми от страна на родителите най-често са намирали решение, благоприятно за учениците.

Дневният ред на следващото събрание ще съдържа:

  1. Отчет за изразходваните пари за басейна на училището
  2. Обсъждане на приходите на училищното настоятелство: информация за настоящите доходи от договорите за извънкласни дейности в училището; Гласуване на таксата за училищното настоятелство за тази учебна година.
  3. Разни: идеи, инициативи, проблеми в клас и извънкласните дейности и др.

 

В случай че интересът е малък и няма достатъчно представители на родителите, бъдещата дейност на УН “Факел” ще бъде поставена под въпрос.

 

София, 28. 10. 2015 г.                                                                     С уважение:

 

Мария Ендрева

(председател на УН “Факел” към 68-СОУ “Акад. Никола Обрешков”)