Твоят час

Уважаеми членове на УН "Факел",

Сбирка на настоятелството ще се проведе на 08.10.2014 година от 18.30 часа в учителската стая.