Твоят час

Уважаеми родители,

Следващата сбирка на Училищното настоятелство ще се проведе на 06.06.2013 г. от 18.00 ч. в Учителската стая!