Твоят час

Уважаеми родители,

Сбирката на УН "Факел" ще се състои на 28.05.2013 година от 18.00 часа в административния корпус на 68 СОУ.