Твоят час

Уважаеми колеги,

Общо събрание за отчитане на изпълнението на бюджета за първо тримесечие и за приемане на бюджет за 2017 г. ще се проведе на 27 април от 15,30 часа