Твоят час

Уважаеми колеги! Общо събрание ще се проведе на 24 януари 2017 година, за отчитане на изпълнението на бюджет 2016.