Твоят час

За 2017/2018 година в 5. клас ще се обучават 52 ученици в две паралелки, както следва:

5а клас- 26 ученици- с изучаване на математика и чужд език;

5б клас- 26 ученици с изучаване на математика и чужд език.

Свободни места в 5а клас- 1, 5б клас-3.