Твоят час

Нашето училище обявява прием в две подготвителни  групи - за петгодишни и шестгодишни деца.
Отличните условия съчетават уютна атмосфера и утвърдени професионалисти.
За реда и условията за прием  - Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община от 22.02.2018 година.

Информационната система за обслужване ще бъде активна от 19.март 2018г.
На всички кандидати - успех!