Твоят час

На основание заповед № РД01-145/28.03.2017 г. на началника на РУО - София-град, 68. Средно училище "Академик Никола Обрешков" обявява прием на ученици след завършено основно образование (8. клас), както следва:

1. След завършено основно образование (след 8. клас):

Профил "Хуманитарен" - една паралелка с 26 ученици
- срок на обучение- 4 години;

- балообразуващи предмети:  годишните оценки от свидетелството за основно образование по БЕЛ, История и цивилизация, География и икономика и среден успех от свидетелството;

- профилиращи предмети: БЕЛ, История и цивилизация, География и икономика.