Твоят час

 

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

 

Уведомявам Ви, че с решение на Педагогическия съвет, протокол №5/12.01.2017 г. и Становище на Обществения съвет, протокол №2/12.01.2017 г., 68. СУ „Академик Никола Обрешков“ ще приема ученици в І клас за учебната 2017/2018 година, както следва:

 

-          Брой паралелки- 2 с целодневна организация на учебния ден;

 

-          Брой ученици- до 24 в паралелка;

 

-          Предмети за ИУЧ- Математика и Английски език;

 

-          При наличие на по-голям брой подадени заявления, училището ще сформира до 3 паралелки допълнително;

 

-          За класиране ще се прилагат критерии, утвърдени от СОС, които училището ще публикува своевременно.

 

Документи:

 

1.      Заявление по образец- може да бъде изтеглено и от сайта на училището.

 

2.      Декларация- по образец- получава се от канцеларията.