Твоят час

СРОК

ДЕЙНОСТ

18.06.2018г., до 12:00ч.

Подаване на заявления за трето класиране

18.06.2018г. – 18:00ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

19. – 20.06.2018г., до 12:00ч.

Записване на учениците, приети на трето класиране

20.06.2018г. – 18:00ч.

Обявяване на свободните места след трето класиране

Attachments:
Download this file (mail.pdf)График[ ]