Твоят час

За учебната 2018/2019 година 68.СУ обявява прием за l-ви клас в 4 паралелки с изучаване на
Изобразително изкуство
Английски език
Математика
Руски език
Немски език
Испански език
Групи за целодневно обучение
 
Дейностите по приема  ще намерите в Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община от 22.02.2018г,в сила от 01.03.2018г.