Твоят час

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ/VII КЛАС/ - ЧЕТВЪРТИ ЕТАП

 ПО ЗАПОВЕД № РД12-1147/19.07.2017 г.

Свободни места в паралелка с профил „Хуманитарен - АЕ”, прием след 7.клас – 1 място

Вид дейност

Срок

1.

Прием на документи – заявление, свидетелство за основно образование, копие от служебна бележка

24.07 - 30.08.2017г.

2.

Обявяване на класирането

31.08.2017г.

3.

Записване на класираните

1.09 - 4.09 2017г.

4.

Обявяване на резултатите от записването в РУО

5.09.2017 г.