Твоят час

На основание заповед № РД01-145/28.03.2017 г. на началника на РУО - София-град, 68. Средно училище "Академик Никола Обрешков" обявява прием на ученици след завършено основно образование (след 7. клас), както следва:

1. След завършено основно образование (след 7. клас):

Профил "Хуманитарни науки" с разширено изучаване на английски език- една паралелка с 26 ученици

- срок на обучение- 5 години;

- балообразуващи предмети: сбор от утроената оценка от НВО по БЕЛ, оценката от НВО по математика, годишните оценки от свидетелството за завършено основно образование по БЕЛ и история и цивилизация.

- профилиращи предмети: БЕЛ, История и цивилизация, Английски език, География и икономика.