Твоят час

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,.

Служебните бележки с резултатите от положените изпити се получават от училището, в което се обучава ученикът в VII клас от 13.06.2018 г. до 19.07.2018 г. Резултатите от национален/ областен кръг на олимпиадите по физика, химия и ООС, биология и ЗО и география и икономика, както и от Пролетно състезание по физика и от Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“, които са балообразуващи за кандидатстване в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, ще бъдат въведени служебно. След получаване на служебната бележка с оценките от изпитите и свидетелството за завършен VII клас, се подава заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране в срок от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г. Заявлението може да бъде подадено online или на хартиен носител в училище-гнездо. Заявлението на хартиен носител може да получите в избраното от Вас училище-гнездо или да попълните и разпечатате от тук. Обръщам внимание, че ако има вече въведено заявление(online или на хартия) системата не позволява въвеждането на ново заявление. Медицинско свидетелство е необходимо при кандидатстване в паралелки с професия/ специалност. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно и добре обмислено. Подредбата на училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните профили, професии и специалности на конкретните училища. Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД