Твоят час

5.  клас за уч.2018 / 2019 г. в 68.СУ

·        Разширено изучаване на изобразително изкуство – 2 свободни места

·        Разширено изучаване на английски език   4 свободни места

·        Разширено изучаване на математика         5 свободни места

 

Последни новини за училищната общност

От началото на месец юни 68.СУ е училище,   включено в пилотен проект„Предприемчиви учители“ на Столична община като едно от 24

най – мотивирани училища в София!

От септември 2018г. 68.СУ се присъединява   към Асоциация  на Кеймбридж училищата  в България !