Твоят час

68.СУ”Академик Никола Обрешков”

Училищен план – прием за  5.клас за учебната 2018 / 2019 година

26 ученици  в паралелка с изучаване на  изобразително изкуство

26 ученици в паралелка с изучаване на английски език

26 ученици в паралелка с изучаване на математика

Целодневна организация на учебния ден

Възможносит за избираеми предмети : руски език , немски език , религия , плуване , пленер

Дейност

Период

Място / отговорник

Документи

1.

Подаване на заявления от родители на ученици на 68.СУ

08.05.2018г. – 16.05.2018г.

Класни ръководители

Заявление по образец

2

Обявяване на класираните ученици по паралелки

31.05.2018г.

Кл.р-ли

-

3.

Обявяване на свободни места за външни ученици

01.06.2018г.

Вход , сайт

 

4.

Подаване на заявления за попълване на свободните места от външни ученици 

04.06.- 06.06.2018г

Заместник - дирекция

Заявление по образец

5.

Обявяване списъци на класираните външни ученици.

08.06.2018г.

Вход , сайт

 

6.

Записване на класираниет външни ученици

07.06.2018г. – 08.06.2018г.

Заместник - дирекция

Удостовеление за завършен начален етап

7.

Обяване на свободните места и тяхното попълване.

От 11.06.2018г.

Заместник - дирекция

-

Основен критерий

изобразително изкуство – год.оценка от 4 клас по изобразително изкуство

английски език – НВО – БЕЛ

математика – НВО математика

Допълнителен критерий

изобразително изкуство – проверка на изобразителните способности

английски език – годишна оценка по английски език от 4.клас

математика – годишна оценка по математика от 4. клас