Твоят час

Уважаеми родители,

Родителски срещи ще се проведат на 28 септември

 - 18,00 часа за I - IV клас

 - 18,30 часа за V - XII клас.