Твоят час

Уважаеми родители!

На 8 септември от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за първи клас и подготвителна група, а  на 12 септември от 18.30 часа ще се проведе среща с родителите на пети клас.