Твоят час

 

 

 Милена Цветкова от 7а клас

Левски и голямата истина за любовта към ближния

/Есе/

Тази нощ не ми е нужна светлина. Ще пиша за него, Апостола. Пред мен в тъмното светят очите му – чисти и бистри извори, от които блика жизнерадост и любов.

Няма да говоря за семейството му, за революционното му дело. Няма да споменавам храбростта и съобразителността муНяма да изброявам създадените от него комитети в цялата страна. Не, няма!.Искам да ви го покажа като Апостол – синоним на любовта. И то не каква да е любов, а любов активна, действена, заради която забравя себе си, пренебрегва личните си нужди. Любов всеотдайна и безгранична, заради която е готов да даде живота си.

Навярно и той е имал тежки мигове, в които умората, разочарованието са надделявали... .Много предположения извикват в съзнанието ни пестеливото и изпълнено с недомлъвки обръщение в тефтерчето му:”Народе!!!...” Какво се крие в тези думи... Зов, почуда, гняв...  или всеопрощаваща любов.

Но в съзнанието на потомците той е олицетворение на дълбока и безкористна всеотдайност и любов към отечеството и народа си:”Да си кажем кривиците, братко, аз – твоите, ти моите, и да  вървим заедно нататък.”

Апостола увисна на бесилото без съжаление, без страх, узрял за мъченическия кръст  на възстаналия за свободата роб.

Затова, когато вдигаме поглед към светлите и чисти извори на очите му, винаги имаме усещането, че сме пречистили душата си пред икона.

 

Цари XI a 

С какво ни обогатява участието ни в програмата “Пътешествие в 21 в. чрез легендите и митовете, приказките и традициите”

Важността на проекта “Пътешествие в 21 в. чрез митовете и легендите, приказките и традициите” се определя не само от факта, че чрез него ще бъдат заздравени приятелските отношения между нациите участващи в него, а и от това, че тази прекрасна инициатива ще успее да постигне нещо по -значимо – ще ни обогати духовно.

Чрез митовете и легендите, представени от различни страни ще различим светогледа си и обогатиме знанията си. Те по един особен, дори вълшебен начин успяват да завладяват читателя и да му представят една красива история, свързана с дадено историческо събитие или място, така ще научим нещо ново не само за собствения ни фолклор, но и за тази на другите народи. Защото легендите и преданията могат по най -добър начин да представят народния фолклор, нашите традиции и обичаи. А именно фолклора на една страна може да покаже народното самосъзнание, което дори и в 21 в. остава непроменено от това на предците ни.

Този проект ще ни обогати най - вече със знания, а по – важно от тях няма!

 

Пламена 10 а клас

Здравейте!

Това е нашият проект. Щастливи сме, че имаме възможността да доопознаем страната си; да се впуснем в дебрите на многовековната българска история, която е оставила своя отпечатък не само в психиката и достойнството на българската нация, но и със своите културни достояния пред Европа и света въобще.

Хората по цял свят са привлечена от българската автентичност и пълнота на музейните колекции, архитектурни паметници и интериори на словесно и музикално творчество.

Чрез този проект опознаваме митовете, приказките, легендите и въобще многообразието на чуждата култура и етническо единство.

Този проект не само, че ни отваря нови врати към комуникация между училища в различни страни, но и ни дава възможност да се посетят легендарните местности Все пак, главната цел на проекта е учениците да бъдат запознати със индивидуалностите и връзките между културите на европейските нации. Дейностите имат за цел под различни форми да активизират цялото училищно общество – да придобива знания и умения, да трупа и представя опит. Тук ще видите с каква заинтересованост и усърдие, учениците от 68 СОУ “Академик Никопла Обрешков” работиха цяла година по проекта.

Нашата цел е да покажем картината и влиянието на настоящето на всяка една държава отразена в приказките, митовете и легендите.

Сътрудничеството между държавите е извор на скъпоценни традиции. Ние ще продължаваме да показваме отговорността ни към общите ценности и да оползотворяваме шансовете за развитие дадени на съвременното човечество.

 

Радостина Хр. Йосифова XI a

С какво ни обогатява участието ни в проекта “Пътешествие в 21 в чрез легенди и митове, приказките и традициите” ?

Според мен проектът “Пътешествие в 21 век чрез легендите и митовете, приказките и традициите” е изключително занимателен и интересен. Неговата главна цел е да помогне за сближаването на страните членки на ЕС. Това става чрез опознаването на културата, ценностите и традициите на народите. По този начин ние бихме могли да намерим допирните точки по между ни и това да даде тласък на едно ново и красиво приятелство не само при отделни личности, а и като цяло.

Като програма проектът силно допринася за вътрешната организация в училищата – за по-добрата съвместна работа на учениците, връзката и обогатяване на веригата – учител, ученици, родители. С това засилваме отговорността, готовността, връзките с обществеността. Популяризиране на историята, обогатяване на културно-историческите дадености, общата култура.

Всички тези положителни неща се допълват чудесно с една екскурзия показваща “нагледно” всичкото това неизчерпаемо богатство.

Програмата и най-вече проекта са изключително важни за по-доброто интерпретиране на България и българската общност повдигане на интернационалното самочувствие и създаване на международно приятелство и не на последно място овладяване на нов кръгозор и хоризонт помагащ им да преоткрият себе си чрез другите.