Твоят час

По бреме на турското робство в Лозен град окръг Враца са йижели будни и свободолюбиви хора,коитоне са понасяли безчинствата на турците по техните земи.Една нощотбранявайки се от двама турци-нападатели и насилници,хората от една махала в Лозен град убиват и джамата.На сутринта от документите на убитите разбрали ,че са важни хора от турскатаимперия.Уплашените хора, знаейки какво ги очаква, след като турската войска разбере за убитите, събират покащнината си и семействата,натоварват вав волените си каруци и побягват изван града.Заедно с тях трагжат и други семейства, които искат да се заселят на друго място в България, и да развият по добър поминък.

Така керванът стига до софийското поле и след кратък престой близо до шосето от София за Пловдив (сега магистрала Тракия) хората решават с разрешението на валията (кмета) на София да се заселят по далече от голямото шосе за да е ги безпокоят турците.Те разполагат селото в подножието на планината,която наричат Лозенската планина(продължение на Средна гора)а селото наричат Лозен,въпреки че няма лози защото климата не подходящ за лозови насаждения.Лозен е много китно и красиво село.

Златина