Твоят час

Събитието протече под формата на диспут.Учениците бяха разделени на групи , като всяка група представи доказателства, подтвърждаващи съответната хипотеза. Гостуваха ученици от 10.а клас.