Твоят час

В деня на Свети Иван Рилски Чудотворец, 19.10.2011 г., училището ни отпразнува 10 години от създаването на кабинет по религия и провеждане на часове по вероучение с ученици от долен курс. Снимки от тържественото събитие можете да видите тук.  Директорът на училището и Съвета на настоятелите към УН "Факел" изказват благодарност на пом. директора - г-жа Виолина Велкова и учителите Зоя Михалкова, Боряна Кралева, Юлиан Топалов и Емилия Ценкова за организацията, подготовката и реализирането на тържеството. Похвала се изказва и на всички ученици, които участваха в тържеството.