Твоят час

   В изпълнение на дейност от училищния план за насърчаване и повишаване на грамотността  стартира седмицата на книгата. С утвърдена шестгодишна традиция 68 СУ работи в посока за подпомагане дейностите в училище за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.

  Учениците и техните учители се включиха в тази първа инициатива за настоящата година с различни идеи. Най – малките ученици от I а клас и госпожа Дорохина обособиха свой кът за четене в класната стая, второкласниците четоха откъси от любими книги и ги размениха помежду си.Третокласниците изработиха флаери с полезни съвети за своите родители.Учениците от IV а,б,в класове и техните учители г-жа Вълчева и г-жа Иванова организира малък празник на книжката в следобедните занимания на групите.Така всяко дете си тръгна с книжка.

 

 Класните ръководители на 4 а,б,в класове подготвиха подаръци за децата от детските градини –  интересни и пъстроцветни книжки за най – малките.

 

 Учениците от 5 а клас посетиха първокласниците и им направиха подарък -  малки книги. Останаха с тях и под ръководството на г-жа Павлина Гюрова четоха избрани откъси от любими произведения и книги.

 

 Учениците от 5 б клас работиха на три групи в състезание за осмисляне , тълкуване , намиране и извличане на информация. Госпожа Албена Новкова похвали  всички, но отбеляза заслугите на отбор „Лилиум” – първо място , отбор”Светкавица” – второ място и отбор”Черешки” на трето място.

 

 Шестокласниците изобразиха своите любими герои и с  тях украсиха  фойето на втория етаж.

 

 Госпожа Таслакова организира размяна на книги .

 

 Екипът на 68 СУ доказа за пореден път своята  отговорност към формирането на читателска култура у своите ученици  и положи  усилия  , за да предаде любовта си към чудото на четенето на своите ученици. Снимки в ГАЛЕРИЯ