Твоят час

Уважаеми родителите!

Родителска среща за първи клас - 07.09.2017г. - 18:00 часа

Родителска среща за пети клас - 07.09.2017г. - 18:30 часа

Родителска среща за подготвителните групи  - 11.09.2017г. - 18:00 часа