Твоят час

Дните 28.02.2017 г. и 01.03.2017 година бяха обявени за  извънредни дни против тормоза, насилието и  грубостта в училище!

Като продължение на предходната седмица, която бе белязана с множество дейности по механизма против тормоз в училище и по инициатива на училищния екип, учители и ученици подеха  различни инициативи в знак на съпричастност  към трагичния  инцидент в столичното 52 ОУ.

В центъра беше поставено дървото на добродетелите, към които трябва да се стреми човек през своя живот.

Училищното ръководство изказва своята благодарност на  всички, които откликнаха на апела  и засвидетелстваха човечност, съпричастност и воля за утвърждаване на 68 СУ за  място, на което отиваме със спокойствие и любов !