Твоят час

Дипломите на зрелостниците от випуск 2014 ще бъдат връчани на 20.06.2014 от 11,00 часа в учителската стая.