Твоят час

68 СОУ „Академик Никола Обрешков”

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 7 клас

Брой ученици за външно оценяване:

38 

Брой ученици, участвали във външното оценяване:

Английски език 

36

География и икономика

37

История и цивилизация

37

Физика и астрономия

37

Химия и опазване на ок.среда

37

Биология и здравно образование

37

Брой неявили се ученици:


Английски език

2

 

География и икономика

1

История и цивилизация

1

Среден бал

Среден бал по Английски език

22.39

Среден бал по География и икономика

13.54

Среден бал по История и цивилизация

12.84

Среден бал по Физика и астрономия

9.57

Среден бал по Химия и опазване на ок.среда

8.11

Среден бал по Биология и здравно образование

9.24

Среден бал за училището

12.61

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

results_external_evaluation

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ИЗПИТИ

 

Изпит

Точки

Брой ученици

Процент

 

Английски език

11.00

3

8.33 %

 

 

Английски език

13.00

1

2.78 %

 

 

Английски език

14.00

2

5.56 %

 

 

Английски език

15.00

1

2.78 %

 

 

Английски език

16.00

3

8.33 %

 

 

Английски език

17.00

1

2.78 %

 

 

Английски език

19.00

2

5.56 %

 

 

Английски език

20.00

3

8.33 %

 

 

Английски език

22.00

4

11.11 %

 

 

Английски език

23.00

1

2.78 %

 

 

Английски език

25.00

2

5.56 %

 

 

Английски език

27.00

1

2.78 %

 

 

Английски език

28.00

1

2.78 %

 

 

Английски език

29.00

4

11.11 %

 

 

Английски език

30.00

3

8.33 %

 

 

Английски език

31.00

1

2.78 %

 

 

Английски език

33.00

1

2.78 %

 

 

Английски език

34.00

2

5.56 %

 

 

География и икономика

9.00

2

5.41 %

 

 

География и икономика

10.00

5

13.51 %

 

 

География и икономика

11.00

1

2.70 %

 

 

География и икономика

12.00

6

16.22 %

 

 

География и икономика

13.00

3

8.11 %

 

 

География и икономика

14.00

5

13.51 %

 

 

География и икономика

15.00

3

8.11 %

 

 

География и икономика

16.00

8

21.62 %

 

 

География и икономика

17.00

4

10.81 %

 

 

История и цивилизация

3.00

1

2.70 %

 

 

История и цивилизация

6.00

1

2.70 %

 

 

История и цивилизация

8.00

2

5.41 %

 

 

История и цивилизация

9.00

1

2.70 %

 

 

История и цивилизация

10.00

5

13.51 %

 

 

История и цивилизация

11.00

1

2.70 %

 

 

История и цивилизация

12.00

3

8.11 %

 

 

История и цивилизация

13.00

4

10.81 %

 

 

История и цивилизация

14.00

5

13.51 %

 

 

История и цивилизация

15.00

6

16.22 %

 

 

История и цивилизация

16.00

5

13.51 %

 

 

История и цивилизация

17.00

2

5.41 %

 

 

История и цивилизация

18.00

1

2.70 %

 

 

Физика и астрономия

4.00

1

2.70 %

 

 

Физика и астрономия

5.00

3

8.11 %

 

 

Физика и астрономия

6.00

3

8.11 %

 

 

Физика и астрономия

7.00

4

10.81 %

 

 

Физика и астрономия

8.00

3

8.11 %

 

 

Физика и астрономия

9.00

2

5.41 %

 

 

Физика и астрономия

10.00

4

10.81 %

 

 

Физика и астрономия

11.00

5

13.51 %

 

 

Физика и астрономия

12.00

7

18.92 %

 

 

Физика и астрономия

13.00

3

8.11 %

 

 

Физика и астрономия

14.00

1

2.70 %

 

 

Физика и астрономия

15.00

1

2.70 %

 

 

Химия и опазване на ок.среда

1.00

1

2.70 %

 

 

Химия и опазване на ок.среда

3.00

2

5.41 %

 

 

Химия и опазване на ок.среда

4.00

2

5.41 %

 

 

Химия и опазване на ок.среда

5.00

1

2.70 %

 

 

Химия и опазване на ок.среда

6.00

3

8.11 %

 

 

Химия и опазване на ок.среда

7.00

7

18.92 %

 

 

Химия и опазване на ок.среда

8.00

5

13.51 %

 

 

Химия и опазване на ок.среда

9.00

4

10.81 %

 

 

Химия и опазване на ок.среда

10.00

5

13.51 %

 

 

Химия и опазване на ок.среда

11.00

2

5.41 %

 

 

Химия и опазване на ок.среда

13.00

5

13.51 %

 

 

Биология и здравно образование

4.00

1

2.70 %

 

 

Биология и здравно образование

5.00

1

2.70 %

 

 

Биология и здравно образование

6.00

4

10.81 %

 

 

Биология и здравно образование

7.00

1

2.70 %

 

 

Биология и здравно образование

8.00

6

16.22 %

 

 

Биология и здравно образование

9.00

6

16.22 %

 

 

Биология и здравно образование

10.00

6

16.22 %

 

 

Биология и здравно образование

11.00

6

16.22 %

 

 

Биология и здравно образование

12.00

4

10.81 %

 

 

Биология и здравно образование

13.00

2

5.41 %

 

 


 

 Директор:

/ Лиляна Банчева /