Твоят час

 „Проектът е финансиран от Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение”, на Столична община. 

На 11 юни 2018г. от 10.00 ч. в двора на 68.СУ "Академик Никола Обрешков" ще се състои тържествено откриване на новата интерактивна учебна площадка по БДП (безопасно движение по пътищата). Нека заедно да покажем на децата нашата грижа да спазват правилата за улично движение и да се научат да се движат безопасно като пешеходци в пътното движение.

 

Виолина Велкова, директор на 68.СУ "Акад. Никола Обрешков",

Училищна комисия по БДП при 68.СУ