Твоят час

"Обаче ако запиташ славянските азбукарчета като речеш "Кой ви е създал азбуката или превел книгите?", всички знаят и в отговор ще рекат: "Св. Константин Философ, наречен Кирил, той ни създаде азбуката и преведе книгите и брат му Методий".


Дванадесет века неизменно всичките "азбукарчета" знаят отговора на този въпрос,защото дванадесет века, последователите на нашите първоучители неизменно засяват зрънцето на знанието.

И силно, и здраво  то покълва и избуява. За да укрепи делата ни, да въздигне духа ни и освети мислите ни. 24. май е сакрална дата за всеки българин. Този ден слива сърцата ни и обединява чувствата ни. И тези 24 часа са нашата среща с вечността.
 
Честит празник!