Твоят час

Нашето  училище ще партнира  в рамките на проекта „Изкуство без възраст” – Програма за активен културен достъп и социално включване на хора в след-пенсионнна възраст с подкрепа на Програма Европа на Столична община .

Доброволци от гимназиален етап ще помагат на възрастни хора за придобиване на базисни компютърни умения .Освен  сертификат за участие  нашите ученици  ще имат възможност да  получат ценен  урок– да  дариш от времето си , да обгърнеш с внимание и любов друго човешко същество  е  единственият смисъл на човешкото съществуване.