Твоят час

Каним Ви да вземете участие в акциятаПодари книга на  училищната библиотека!”

Ако имате книги, които вече сте прочели,  с благодарност ще ги приемем като дар!

Всяка книга задължително ще намери своя читател!

Даренията ще се приемат в училищната библиотека всяка сряда от 9 до 11 часа

и всеки четвъртък от 14 до 16 часа.

Госпожа Таслакова и госпожа Новкова ще помогнат  за правилния подбор на заглавията, необходими за попълване фонда на библиотеката

на 68 СУАкадемик Никола Обрешков