Твоят час

Денят на Земята – 22 април е отбелязван от над половин милиард души. Традицията се заражда през 1970 г. в САЩ, а днес празникът се отбелязва в много страни по света включително и в България.

       Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

      Основната цел на тази всемирна инициатива е да се обърне внимание на състоянието на околната среда.

      Да посадим едно дръвче, да гледаме цветя в градината, да приучим децата на добродетели чрез инициативата. За да ги подкрепим в израстването им като истински личности е необходимо да изградим ценностна система, отношение и любов към природата и грижа за нея.

 

    СО-район „Искър“ организира засаждане на дръвчета в училищните дворове на 20.04.2018г.

     В подкрепа на инициативата в 68 СУ“Акад. Никола Обрешков“ от 10.30 часа заедно с учениците ще засажда дръвчета и г-жа Анна Стойкова, Общински съветник, зам. председател на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичен общински съвет.