Твоят час

Ползотворна почивка на техните учители.

Успехи на дванадесетокласниците!

 

Светли и благодатни празници на всички! 


Виолина Велкова 
директор на 68.СУ