Твоят час

Празничният концерт на 22 март сложи венец на мартенските празници за нашето училище. Изказвам своята благодарност на всички, които работиха неуморно за  достойното представяне  на училището ни.
Персонална благодарност за заместник-директорите -г-жа Табакова и г-жа Парашкевова за всеотдайния труд, на г-жа Тонева, г-жа Цекова и г-жа Енчева за успешното вписаните първокласници в училищните традиции, на г-жа Стоева и г-жа Янишевска за прекрасната сплав от таланти на третокласниците,на г-жа Михалкова за дълбочината на емоциите от 4.а клас,на г-жа Иванова за веселия и закачлив 4.б клас,на г-жа Бичева за духовните височини ,които постигна със своя 4.в клас.
Поклон пред любовта и професионализма на  г-жа Таслакова и г-жа Миткова !
Благодарност към колегите,които подкрепиха и уважиха труда с присъствието си и солидарността.
Силни прегръдки за талантливите и красивите ученици на 68.СУ, за г-жа Караначева -председател на Обществения съвет,за г-жа Ендрева и г-жа Георгиева - бившият и настоящият председатели на УН "Факел".
Специални поздрави на непедагогическия персонал ,който направи условията на всички мартенски празници комфортни за всички нас.
И накрая,но не на последно място комплименти за господин Топалов,който работи неуморно ,за да стигнат до всички неотразимите емоционални мигове,съхранени в снимки,полезната информация и актуалните новини.
Приемете пролетните усмивки от 68.училище и ги запазете в сърцата си.Дни преди най-светлия християнски празник - зарадвайте се на нашия подарък с душите си ,защото ни го поднесохме с любов!
 
 
Виолина Велкова
директор на 68.СУ"Академик Никола Обрешков"