Твоят час

Днес, 20 март се проведе открит урок в 68 СУ „Акад. Никола Обрешков“ под мотото „Наркотиците убиват“. Д-р Юлия Николова организатор на доброволческата инициативаq съвместно с екипа на Стефан Бакалов към Агенция „Митници“ представиха отблизо на учениците пагубното влияние на дрогата.

Откритият урок се проведе в две части. Първата включваше презентация водена от г-н Стефан Бакалов, последвана от дискусия  и много въпроси от страна на ученици и учители. Служителите на Агенция „Митници“ проведоха демонстрация на самозащита с участие на учениците, която предизвика голям интерес.

Втората част протече с бурни емоции поради участието на специално обучено куче, което откриваше пред учениците наркотични вещества. 

 На събитието присъстваха г-н Ивайло Цеков – кмет на район „Искър“, заместник кмет по Образование и култура, г-жа Ирина Веселинова и служители от районната администрация.

   От Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните бяха раздадени тениски с логото „Наркотиците убиват“ и брошури „Да предпазим нашите деца от наркотиците“.

Инициативата е част от плануваните дейности по превенция на употребата на наркотични вещества на МКБППМН към район „Искър“ за 2018 г.

   Откритият урок бе отразен и от телевизия Европа.