Твоят час

Уважаеми родители!

Сбирка на членовете на УН "Факел" и членовете на Обществения съвет ще се проведе на 23.02.2018г. от 18:00 часа.