Твоят час

На 07.02.2018г. започват учебните занятия със седмичното разписание за II.учебен срок на уч.2017 / 2018г.

На всички ученици пожелавам весела междусрочна ваканция и много успехи през настъпващия II.учебен срок научебната 2017г. / 2018г.

 

                                                                      Виолина Велкова