Твоят час

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град  и писмо на РУО – София –град със заповед на министъра на образованието и науката дните от 29.01.2018 г. до 02.02.2018 г. ще бъдат неучебни за всички столични училища.
Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.
Запазва се и графикът на междусрочната ваканция.

Със заповед на директора  на 68.СУ”Академик Никола Обрешков” е създадена организация относно приключване на I.учебен срок и преструктуриране на учебното съдържание.

Утвърденото седмичното разписание за II учебен срок на уч.2017 / 2018г. ще бъде публикувано на 02.02.2018г. на сайта на училището .

На всички ученици , учители и родители  желая здрави и спокойни дни !

 

                                                                        Виолина Велкова