Твоят час

Уважаеми колеги,

Скъпи членове на УН Факел,

На 14.10.2016 г. (петък) ще се проведе общо събрание на служителите от 68 СУ със следния дневен ред:

1. Отчет за бюджета за периода 01.01.2016 - 30.09.2016 г.

2. Разни