Твоят час

ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 68. СУ „АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Във връзка с Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги, приети с Решение № 136 по протокол 30 от 06.04.2017 г. на Столичен общински съвет и решение на педагогическия съвет на 68. СУ „Академик Никола Обрешков” с протокол №13/30.06.2017 г., се определят следните извънкласни дейности за учебната 2017/2018 година:

 • Народни танци
 • Художествена гимнастика
 • Таекуон-до
 • Карате
 • Футбол
 • Волейбол
 • Баскетбол
 • Плуване
 • Йога за деца
 • Тенис на корт
 • Клуб по интереси за подготвителна група
 • Клуб по интереси за I -IVклас
 • Приложни изкуства
 • Английски език
 • Немски език
 • Шахмат

Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/ли юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.3, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Конкурсът се обявява след като родителите на учениците писмено са заявили желание за ползване на съответна извънкласна дейност.

Заявления /по образец/ се подават с входящ номер в канцеларията на училището от 26.07. до 15.09.2017 г. от 09,00 до 17,00 ч.

Директор:

 

/Нели Пейчева/