Твоят час

Нашето училище разполага с:

Два компютърни кабинета с непрекъснат достъп до Интернет;

Кабинет и действаща лаборатория по химия;

Кабинет и лаборатория по физика;

Кабинет по изобразително изкуство;

Кабинет по музика;

Кабинети и работилници по домашен бит и техника;

Кабинет по вероучение с уникални стенописи и витражи;

Логопедичен кабинет;

Стоматологичен кабинет;

Ресурсен кабинет;

Богата библиотека с читалня;

Два физкултурни салона;

Финес зала;

Ученически стол;

Бюфет;

Просторна актова зала.

За здравето, спокойствието и сигурността на учениците   ежедневно се грижат:

Медицинско лице;

Стоматолог;

Логопед;

Училищен психолог;

Охранители