Твоят час

Виолина Велиславова Велкова - Иванова - директор, IV ПКС, преподава български език и литература

Стела Парашкевова - зам. директор по УД; 

Екатерина Ильова Табакова – зам. директор по УД, преподава икономически дисциплини

Сандра Паскалева Лазарова - Димитрова - педагогически съветник

Петя Костадинова Таслакова - ст. учител по БЕЛ - ІІ ПКС;

Албена Пламенова Новкова - ст. учител по БЕЛ - V ПКС;

Искра Иванова Вълова - ст. учител по английски език - II ПКС

Соня Тодорова Венкова - ст. учител по математика - ІІ ПКС

Светлана Димитрова Стойкова - ст. учител по математика и ИТ - ІІ ПКС

Цветомила Методиева Коева - учител по история и цивилизация; завеждащ училищната библиотека

Зоя Борисова Гушлева - ст. учител по география и икономика

Офелия Димитрова Русинова - ст. уч. по биология и здр. образование - ІV ПКС

Ренета Стоянова Миткова - ст. учител по музика

Емилия Славчева Ценкова - ст. учите по изобразително изкуство

Юлиян Петров Топалов - учител по изобразително изкуство

Боряна Иванова Кралева - ст. учител по бит и тихнологии - ІІІ ПКС

Димитрина Стоянова Денева - ст. учител по физкултура и спорт - ІІ ПКС

Светлана Петрова Гешева - ст. учител по физкултура и спорт

Розалина Георгиева Бичева - Димитрова - ст. учител в начален етап - ІІ ПКС и учител по английски език в начален, прогимназиален и гимназиален етап

Зоя Асиотова Михалкова - ст. учител в начален етап - І ПКС и учител по немски език в гимназиален етап;

Йорданка Симеонова Иванова  - старши учител в начален етап - ІІ ПКС, начален учител по английски език

Цветанка Антова Тонева - ст. учител в начален етап - ІІ ПКС

Зорница Петрова Янишевска - старши учител, начален етап

Венета Спасова Стойчева - старши учител, начален етап V ПКС

Надежда Хараламбиева Цекова - ст. учител в начален етап ІІ ПКС

Славка Христова Лазарова - ст. учител в начален етап - ІV ПКС

Алена Стойнева Стоева - ст. учител в начален етап - ІІ ПКС

Маргарита Ватева Димитрова - старши учител в ПИГ

Татяна Славчева Велева - ст. учител, начален етап

Параскева Тодорова Бечева - ст. учител в ПИГ - II ПКС

Регина Росенова Свиленова - учител в ПИГ

Мария Даниелова Дорохина - Джупанова - учител в ПИГ

Маргарита Лазова Христова - старши учител в ПИГ

Елзира Иванова Вълчева - учител в ПИГ

Надя Йорданова Енчева - учител в ПИГ

Красимира Иванова Иванова - учител в ПИГ

Павлина Иванова Гюрова - учител в ПИГ

Бистра Светославова Петкова - старши учител в подготвителен клас - ІІ ПКС

Татяна Воскресенска - старши учител в начален етап