Твоят час

Румяна Ценева Парцова - Директор на 68. СУ "Акад. Никола Обрешков", III ПКС, преподава история и цивилизация

Виолина Велиславова Велкова - Иванова - зам.-директор по УД, III ПКС, преподава български език и литература

Стела Иванова Парашкевова - зам.-директор АСД, V ПКС, преподава английски език в начален етап

Сандра Паскалева Лазарова - Димитрова - психолог

Петя Костадинова Таслакова - старши учител по БЕЛ - ІІ ПКС;

Албена Пламенова Новкова - старши учител по БЕЛ - V ПКС;

Искра Иванова Вълова - старши учител по английски език - I ПКС

Соня Тодорова Венкова - старши учител по математика - ІІ ПКС

Светлана Димитрова Стойкова - старши учител по математика и ИТ - ІІ ПКС

Цветомила Методиева Коева - учител по история и цивилизация; завеждащ училищната библиотека - IV ПКС

Зоя Борисова Гушлева - старши учител по география и икономика - V ПКС

Офелия Димитрова Русинова - старши учител по биология и здравно образование - ІV ПКС

Ренета Стоянова Миткова - старши учител по музика

Емилия Славчева Ценкова - старши учител по изобразително изкуство - V ПКС

Юлиян Петров Топалов - учител по изобразително изкуство - V ПКС

Боряна Иванова Кралева - старши учител по бит и тихнологии - ІІІ ПКС

Димитрина Стоянова Денева - старши учител по физкултура и спорт - ІІ ПКС

Светлана Петрова Гешева - старши учител по физкултура и спорт - V ПКС

Стефка Йорданова Чавдарова - старши учител по философия - II ПКС

Розалина Георгиева Бичева - Димитрова - старши учител в начален етап - ІІ ПКС и учител по английски език в начален, прогимназиален и гимназиален етап

Зоя Асиотова Михалкова - старши учител в начален етап - І ПКС и учител по немски език в гимназиален етап;

Йорданка Симеонова Иванова  - старши учител в начален етап - ІІ ПКС, начален учител по английски език

Цветанка Антова Тонева - старши учител в начален етап - ІІ ПКС

Зорница Петрова Янишевска - старши учител, начален етап - V ПКС

Венета Спасова Стойчева - старши учител, начален етап V ПКС

Надежда Хараламбиева Цекова - старши учител в начален етап ІІ ПКС

Славка Христова Лазарова - старши учител в начален етап - ІV ПКС

Алена Стойнева Стоева - старши учител в начален етап - ІІ ПКС

Маргарита Ватева Димитрова - старши учител в ЦДО

Татяна Славчева Велева - старши учител, начален етап - V ПКС

Регина Росенова Свиленова - учител в ЦДО - V ПКС

Мария Даниелова Дорохина - Джупанова - учител в ЦДО

Маргарита Лазова Христова - старши учител в ЦДО

Елзира Иванова Вълчева - учител в ЦДО

Надя Йорданова Енчева - учител в ЦДО

Красимира Иванова Иванова - учител в ЦДО

Павлина Иванова Гюрова - учител в ЦДО

Бистра Светославова Петкова - старши учител в подготвителен клас - ІІ ПКС

Татяна Воскресенска - старши учител в начален етап