Твоят час

Румяна Парцова - Директор на 68. СУ "Акад. Никола Обрешков", преподава история и цивилизация, III ПКС

Виолина Велкова - Иванова - зам.-директор по УД, преподава български език и литература, III ПКС

Стела Парашкевова - зам.-директор АСД, преподава английски език в начален етап, V ПКС

Сандра Лазарова - Димитрова - училищен психолог

Биляна Леонова - училищен психолог

Мими Гатева - старши ресурсен учител

Светомира Димитрова - ресурсен учител

Янка Петкова - логопед

Петя Таслакова - старши учител по български език и литература, ІІ ПКС

Албена Новкова - старши учител по български език и литература, V ПКС

Искра Вълова - старши учител по английски език, I ПКС

Соня Венкова - главен учител, старши учител по математика, ІІ ПКС

Светлана Стойкова - старши учител по математика и ИТ, ІІ ПКС

Цветомила Коева - учител по история и цивилизация; завеждащ училищната библиотека, IV ПКС

Зоя Гушлева - старши учител по география и икономика, V ПКС

Офелия Русинова - старши учител по биология и здравно образование, ІV ПКС

Ренета Миткова - старши учител по музика

Емилия Ценкова - старши учител по изобразително изкуство, V ПКС

Николай Шекеров - учител по изобразително изкуство

Боряна Кралева - старши учител по технологии, ІІІ ПКС

Димитрина Денева - старши учител по физкултура и спорт, ІІ ПКС

Светлана Гешева - старши учител по физкултура и спорт, V ПКС

Димитър Филипов - старши учител по физкултура и спорт

Стефка Чавдарова - старши учител по философия, II ПКС

Розалина Бичева - Димитрова - старши учител в начален етап, ІІ ПКС и учител по английски език в начален, прогимназиален и гимназиален етап

Зоя Михалкова-Стойкова - старши учител в начален етап, І ПКС и учител по немски език в гимназиален етап;

Йорданка Иванова  - старши учител в начален етап, ІІ ПКС, начален учител по английски език

Цветанка Тонева - старши учител в начален етап, ІІ ПКС

Зорница Янишевска - старши учител, начален етап, V ПКС

Венета Стойчева - старши учител, начален етап, IV ПКС

Надежда Цекова - старши учител в начален етап, ІІ ПКС

Славка Лазарова - старши учител в начален етап, ІV ПКС

Алена Стоева - старши учител в начален етап, ІІ ПКС

Маргарита Димитрова - старши учител в ЦДО, IV ПКС

Татяна Велева - старши учител, начален етап, V ПКС

Регина Свиленова - учител в ЦДО, V ПКС и учител по биология и човекът и природата в прогимназиален етап

Мария Дорохина - Джупанова - учител в ЦДО, V ПКС, учител по английски език в прогимназиален етап и учител по испански език в начален етап

Маргарита Христова - старши учител в ЦДО, V ПКС

Елзира Вълчева - учител в ЦДО, V ПКС и учител по английски език в прогимназиален етап

Надя Енчева - учител в начален етап, V ПКС

Красимира Иванова - учител в ЦДО, V ПКС, учител по български език и литература в гимназиален етап

Павлина Гюрова - учител в ЦДО, V ПКС, учител по български език и литература в прогимназиален етап

Бистра Петкова - старши учител в подготвителна група, ІІ ПКС

Татяна Воскресенска - старши учител в подготвителна група

Стоянка Георгиева - старши учител по математика и физика в прогимназиален етап

Георги Стоянов - учител в начален етап, ЦДО и учител по английски език в прогимназиален етап

Яна Стефанова - учител в начален етап, ЦДО

Милена Оведенска - учител в начален етап, ЦДО

Калина Александрова - учител в ЦДО

Таня Караджова - учител в ЦДО

Радост Алипиева - учител по математика и информационни технологии в прогимназиален и гимназиален етап

Маргарита Миланова - учител по химия и опазване на околната среда в гимназиален етап

Сълза Спасова - учител в ЦДО