Твоят час

Директор на 68. СУ „Академик Никола Обрешков” от 2018 г.

Румяна Ценева Парцова

Средно образование - 118. СУ "Акад. Людмил Стоянов"

Висше образование - Магистър по специалност "История", втора специалност "Философия" и "Френски език" - СУ "Св. Климент Охридски"

Следдипломна квалификация - специализация "Организация и управление на образованието" - присъдена III ПКС - СУ "Св. Климент Охридски", ДИУУ

специализация "Образователен мениджмънт" - УНСС

"Директорска правоспособност" - обучение по ОП РЧР

 

Заместник-директор по учебната дейност от 1998 г. 

Виолина Велиславова Велкова – Иванова

Средно образование – 23 СОУ

Висше образование – Магистър по "Начална училищна педагогика" и магистър по специалност „Българска филология”

Присъдена III ПКС - СУ "Св. Климент Охридски", ДИУУ

Работи в 68. СУ от създаването му.

 

Заместник-директор по учебната дейност от 2012 г. 

Екатерина Ильова Табакова

Средно образование – ЕГ "Антоан дьо Сент Екзюпери"

Висше образование – бакалавър по специалността "Маркетинг"

СДК по специалност "Информатика и информационни технологии" - СУ "Св. Климент Охридски"

Присъдена V ПКС - СУ "Св. Климент Охридски", ДИУУ