Твоят час

Директор на 68 СУ „Академик Никола Обрешков” от 2018 г. е

Виолина Велиславова Велкова – Иванова

Средно образование – 23 СОУ

Висше образование – магистър по специалността „Българска филология”

 

Работи в 68 СУ от създаването му

Заместник директор по учебната дейност от 2018 г. 

Стела Иванова Парашкевова

Средно образование - МГ "Атанас Радев"

Висше образование - бакалавър, специалност "Стопанска логистика"; магистър, специалност "Начална училищна педагогика"

 

Заместник директор по учебната дейност от 2012 г. е

Екатерина Ильова Табакова

Средно образование – ЕГ "Антоан дьо Сент Екзюпери"

Висше образование – бакалавър по специалността "Маркетинг"