Твоят час

Във връзка с провеждането на конкурс за извънкласни дейности за учебната 2018/2019 година, уведомявам кандидатите,че процедурата по отварянето на пликовете с конкурсната документация ще се проведе на 01.10.2018 година в 16:00 часа в учителската стая на училището.

Директор на 68.СУ

Румяна Парцова