Твоят час

От 1 октомври 2018г. за учениците на училището ще се провежда обучение по английски език, според нивата на Общата европейска езикова рамка, от езиков център, избран чрез конкурс, като:

  • Извънкласна дейност

  • Допълнително обучение извън учебните програми, прилагани в училище

В края на учебната година, по желание на учениците, обучението може да завърши с изпит за удостоверяване на езиковото равнище и

  • Сертификат за владеене на английски език

Предстои приемането на училището като член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, обединение на над 105 училища със следните цели:

  • Повишаване нивото на обучение по чужд език

  • Мотивирани ученици и засилен интерес към обучението по английски език